Aktualności

Home > Aktualości

Facebook/Twitter/Instagram

Aktualności

Media o nas

Wiosenne przymrozki są częstą przyczyną bardzo poważnych strat w gospodarstwach sadowniczych. Mogą one występować zarówno lokalnie, jak i obejmować stosunkowo duże obszary. Do walki z nimi sadownicy stosują

Czytaj więcej »

Media o nas

Sady i plantacje roślin jagodowych ulegają wiosną wpływom niekorzystnych czynników atmosferycznych. Występujące przymrozki doprowadzają do znacznej obniżki plonu. Jedną z metod ochrony uprawy przed nimi jest ogrzewanie

Czytaj więcej »