Konstrukacje sadownicze valente

Home > Rozwiązania przciewgradowe > Konstrukcje sadownicze Valente

SPAG ESPANYA Czołowe urządzenia przeciwgradowe

SPAG SL jest czołowym producentem urządzeń przeciwgradowych. Od przeszło 30 lat działa przeciwgradowe produkcji S.P.A.G. chronią uprawy w prawie każdym zakątku świata. W związku z wzrastającym, z roku na rok, zagrożeniem gradowym wprowadziliśmy do oferty sprawdzone rozwiązania. Wykorzystanie jednego działa pozwala skutecznie ochronić obszar prawie 80 ha.

S.P.A.G jako jedyna firma w Europie oferuje w pełni zintegrowany z działem radar pogodowy. Urządzenie to pozwala na automatyczne uruchamianie działa w przypadku pojawienia się zagrożenia opadu gradu w okolicy.

W ofercie S.P.A.G znajduje się także unikatowy, opatentowany przez S.P.A.G, system tłumienia hałasu. Rozwiązanie to jest idealne w przypadku gdy obszar chroniony znaduje się blisko zabudowań mieszkalnych. System redukuje hałas o ok. 30 dB. Nie oznacza to osiągnięcia norm hałasu przewidzianych przez normy prawne dla danej lokalizacji. Na Inwestorze spoczywa obowiązek sprawdzenia warunków formalnych i jeżeli jest to konieczne uzyskanie odpowiednich zgod i zezwoleń.